Stop alle PulseStation processen

In de core service is er een optie om alles te stoppen.
Dit bevindt zich in de start/stop dropdown menu.

In geval dit niet zou werken en je nog steeds processen ziet draaien,
kun je volgend commande gebruiken om alle PulseStation services te stoppen:

Synology:
ps -ef | grep ‘PulseStation’ | grep -v grep | awk ‘{print $2}’ | xargs sudo kill -9
Raspberry pi:
kill $(ps | grep ‘PulseStation’ | awk ‘{print $1}’)

Je dient dit commando uit te voeren via een ssh sessie op je unix machine (rasperry pi, synology, ubuntu, …).